UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ LEKCJĘ WSTĘPNĄ

Na lekcji wstępnej:

 • Porozmawiamy o tym czego chcesz się nauczyć i w jaki sposób chcesz to wykorzystać w życiu
 • Sprawdzimy czy Ty jesteś odpowiednim uczniem dla mnie, a ja odpowiednim nauczycielem dla Ciebie
 • Dobierzemy najlepszą dla Ciebie strategię szkolenia - tak żebyś jak najszybciej nauczył się tego, czego chcesz
 • Ustalimy wszelkie terminy i zasady współpracy
 • Jeżeli starczy czasu, rozwiążemy jeden z Twoich problemów związanych z grą na gitarze

Spotkanie jest niezobowiązujące - jeżeli zdecydujemy, że nie chcemy podejmować współpracy, po prostu się rozejdziemy. Jednak nawet wtedy wyjdziesz bogatszy o nowe doświadczenie, a być może również jako lepszy gitarzysta.

Poniżej zadam Ci kilka pytań, żeby jak najlepiej przygotować się do naszego spotkania. Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania... jednak pamiętaj, że im więcej mi o sobie powiesz, tym lepsza będzie nasza lekcja wstępna.

Jakiej muzyki słuchasz?
Na jakiej gitarze grasz / chcesz się nauczyć grać? (Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Jak długo grasz na gitarze?
Jak oceniasz swój poziom gry na gitarze?
Czego do tej pory próbowałeś / próbowałaś, żeby te problemy rozwiązać? (Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Ile czasu tygodniowo poświęcasz na grę na gitarze?
Jakie są Twoje muzyczne cele? (UWAGA! Nie sugeruj się tym, co Ci się wydaje, że jest dla Ciebie możliwe. Ocenienie tego, co jest dla Ciebie możliwe to moje zadanie, nie Twoje. Odpowiadając na to pytanie, przyjmij że wszystko jest dla Ciebie możliwe i zaznacz wszystko, czego CHCESZ się nauczyć)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Sierzputowski - właścicel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka.
 2. W celach sprawnego świadczeniu usług, właściciel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Dane kontaktowe w celach zorganizowania lekcji wprowadzającej lub innych spotkań związanych z nauką gry na gitarze:
   1. Imię i nazwisko ucznia lub rodziców ucznia, jeżeli uczeń jest niepełnoletni
   2. Adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres domowy ucznia lub rodziców ucznia, jeżeli uczeń jest niepełnoletni
  2. Inne informacje podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym na temat ucznia lub preferencji edukacyjnych jego rodziców, jeżeli uczeń jest niepełnoletni w celach prawidłowego przeprowadzenia lekcji wprowadzającej oraz ewentualnego szkolenia muzycznego. Informacje te mogą zawierać, ale nie ograniczają się do:
   1. Celów muzycznych (w tym tych związanych z udziałem w stowarzyszeniach religijnych)
   2. Historii postępów w grze na gitarze
   3. Cech charakteru
   4. Zainteresowań
 3. Właściciel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka ma prawo przetwarzać dane wymienione w ust. 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
 4. Odbiorcą danych wymienionych w ust. 2 jest właściciel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka
 5. Dane wymienione w ust. 2 będą przechowywane przez właściciela do momentu wystąpienia jednej lub wielu z poniższych okoliczności:
  1. Stanie się oczywiste, że dane nie są już potrzebne do prawidłowego rozwoju szkoły
  2. Osoba, której te dane dotyczą zażąda ich skasowania
 6. Osoba, której dotyczą dane wymienione w ust. 2 może w każdej chwili cofnąć zgodę na ich przetwarzanie i zażądać wykasowania ich z bazy szkoły.
 7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka odbywa się poprzez podpisanie obopólnego porozumienia o cofnięciu takiej zgody, które jest później załączane do niniejszej informacji
 8. Osobie, której dotyczą dane wymienione w ust. 2 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych wymienionych w ust. 2 zwiększa jakość usług oferowanych uczniowi. Nie podanie tych danych utrudnia prawidłowe funkcjonowanie szkoły, w tym prawidłowe świadczenie usług nauki gry na gitarze.